การใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับช่วยในเรื่องการเรียนการสอน

0
3921

Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย คำถามปรนัย เช่นการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจ คำถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบคำถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของตนเอง


สำหรับครูผู้สอน

– ขั้นตอนการสมัครใช้โปรแกรม Kahoot 

1. เข้าไปที่ https://kahoot.com คลิกที่ “Sign Up”


2. เลือกว่าต้องการใช้ Kahoot ในการทำอะไร ในที่นี้แนะนำให้เลือกเป็น “As a teacher”


3. เลือกระหว่างการลงทะเบียนโดยใช้ facebook หรือ e-mail (ในที่นี้แนะนำให้สมัครด้วย e-mail)


4. กรอกข้อมูลตามภาพด้านล่าง หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Join Kahoot!”


5. เลือกลงมาที่ FEATURE COMPARISON คลิกที่ “Choose the basic version for teachers”


– ขั้นตอนการตั้งคำถาม

1. คลิกเลือก “Create” เลือกหัวข้อสำหรับการตั้งคำถาม “Quiz”


2. เข้าสู่หน้าการตั้งหัวข้อของคำถาม กรอกรายละเอียดตามภาพด้านล่าง


3. เริ่มต้นการสร้างคำถามด้วยการคลิกที่ปุ่ม “Add question”


4. หน้าเพิ่มคำถาม ตั้งคำถามตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “Next”


5. เมื่อต้องการทำคำถามเพิ่ม สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Add question” เสร็จแล้วกดปุ่ม “Save”


– ขั้นตอนการใช้งานสำหรับครูผู้สอน

1. เข้าไปที่หน้าหลัก https://create.kahoot.it/

2. เลือกหัวข้อ “Kahoots” แล้วคลิกปุ่ม “Play”


3. คลิกที่ “Classic” เพื่อเข้าหน้าเตรียมพร้อมเล่นเกม


4. ให้รหัส PIN กับผู้เล่น เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม “Start”


สำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมตอบคำถาม

1. เข้าโปรแกรม เข้าไปที่ https://kahoot.it

2. ใส่หมายเลข PIN ที่ได้จากหน้าจอ เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter


3. ใส่ชื่อสำหรับใช้ร่วมเล่นเกม แล้วกดปุ่ม OK,go!


เมื่อมีผู้เล่นเข้าครบแล้ว ครูผู้สอนกดปุ่ม “Start” คำถามข้อที่ 1 จะปรากฏหน้าจอ โดยคำถามจะโชว์ที่หน้าจอเครื่องของครู และตอบคำถามเลือกคำตอบตามสีและสัญลักษณ์ที่ขึ้นมา

(ตัวอย่างหน้าจอในเครื่องของครู)