Padlet.com เครื่องมือช่วยแสดงความคิดเห็น

0
1411

Padlet.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้งานได้หลายคน ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเนื้อหา เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูในชั้นเรียนได้ดีมาก สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ วิธีการใช้งานก็ไม่ยาก ดังนี้

1. เข้าไปที่ https://padlet.com/ แล้วคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”


2. สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google , Facebook , Microsoft และอีเมลอื่นๆ


3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มสร้างกระดานเสวนาโดยคลิกที่ปุ่ม “ทำแพตเล็ต”


4. เลือกรูปแบบการสร้างกระดานเสวนา (ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสร้างแบบ หน้าวอลล์) 


5. จัดการตั้งชื่อ , ใส่คำอธิบาย และเลือกวอลล์เปเปอร์ ตามต้องการ


6. เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อจัดการที่อยู่ (ในตัวอย่างเราตั้งว่า krui3 ดังนั้น URL ที่นักเรียนต้องเข้าไปใช้งานคือ padlet.com/coolicecc1/krui3)


7. เมื่อตั้งที่อยู่แล้วคลิกที่ “ถัดไป” แล้วเลือก “START POSTING” ก็จะได้หน้ากระดานเสวนา 

8. วิธีตอบคำถามของนักเรียน สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มรูปเครื่องบวก 


9. จะสามารถตอบคำถามได้ภาพด้านล่าง