ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

0
5021

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel แก้ไขง่าย เพียงใส่ชื่อนักเรียนแต่ละห้อง และใส่คะแนนในช่องสีชมพู

** ทำสำเนาแล้วดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel ฟอนต์จะไม่เพี้ยน