ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงทะเบียนและทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform

0
189

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงทะเบียนและทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform

ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:55 น. – 16:30 น. (วันละ 1 รอบ)

สามารถลงทะเบียนและทำการทดสอบสำหรับการสอบ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่

▶️ https://forms.gle/1nzjzd8aDGG1bExi6


ผู้ที่ทำคะแนนถึง 70% จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ พร้อมลายเซ็นของท่าน รัฐมนตรี ศธ. ตรีนุช เทียนทอง และ เลขาธิการ กพฐ (สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรด้วยตัวเองได้ที่เฟซบุ๊ก MOE Safety Center) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป