ทบทวน Scratch

0
2037

โปรแกรม Scratch (สะ – แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่าย อาทิ เกมที่สามารถโต้ตอบอย่างง่าย และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานนั้นไปแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน โดยการใช้งาน Scratch สามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์ (scratch.mit.edu) และแบบออฟไลน์ (scratch.mit.edu/download)


หน้าต่างของโปรแกรม

อธิบายหน้าต่างโปรแกรม

(1) แถบเมนูเครื่องมือ (Toolbar) ประกอบด้วย 

– ปุ่มเปลี่ยนภาษา

– เมนู File: เปิด-บันทึกโปรเจกต์ บันทึกวิดีโอ แชร์เว็บไซต์ เช็คอัพเดท และปิดโปรแกรม

            – เมนู Edit: แก้ไขการตั้งค่า

            – เมนู Tutorials: แนะนำโปรแกรมตัวอย่าง

            – ช่อง Scratch Project

(2) เครื่องมือเวที (Stage Toolbar) ประกอบด้วย

            – ปุ่มแสดงเวทีขนาดเล็ก

            – ปุ่มแสดงเวทีขนาดใหญ่

            – ปุ่มนำเสนอเต็มจอ

(3) กลุ่มบล็อก (Block Palette)

(4) สคริปต์ (Script)

(5) เวที (Stage)

(6) รายการตัวละคร และเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบัน (Sprites Pane)


ทดลองใช้คำสั่ง

ในเบื้องต้นจะให้นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อสังให้แมวเดินแบบครึ่งวงกลม โดยการเลือกใช้คำสั่งดังนี้

  1. move 10 steps
  2. move 10 steps
  3. move 10 steps
  4. turn 45 degrees ทำการเปลี่ยนองศา เป็น 45
  5. move 10 steps
  6. move 10 steps
  7. move 10 steps
  8. turn 45 degrees ทำการเปลี่ยนองศา เป็น 45
  9. move 30 steps ทำการเปลี่ยนจำนวนจาก 10 เป็น 30
  10. เมื่อได้คำสั่งครบแล้ว ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่คำสั่ง แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแมว


การบันทึกงาน

1. คลิกที่เมนู “File”

2. เลือก “Save to your computer”


3. เลือกที่จัดเก็บ พิมพ์ชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม “Save”


ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วย Scratch

เนะซึโกะต้องการสร้างบ้าน โดยบ้านจะมีลักษณะดังภาพ จงช่วยเนะซึโกะเขียนโปรแกรมเพื่อวาดบ้าน โดยรับข้อมูลจากผู้ใช้คือขนาดของบ้าน (s)

คำสั่งที่ใช้ในการแก้ปัญหา