การใช้งานคอมพิวเตอร์

0
568

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานไปซักระยะหนึ่งผู้ใช้ควรที่จะดูแลรักษาเพื่อยืดอายุอายุการใช้งานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1. จัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปไม่วางไว้ใกล้บริเวณที่มีน้ำรั่วซึมซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
2. หมั่นทำความสะอาดและมีผ้าคลุมอย่างมิดชิดหลังการใช้งาน
3. เปิด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
4. ไม่ควรรับประทานอาหารเครื่องดื่มขณะใช้งาน
5. ไม่กดแป้นพิมพ์รุนแรงหรือทุบ


การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี


1. นั่งท่าสบายหลังตรงไม่ใกล้หรือไกลหน้าจอเกินไป
2. ปรับความเข้มความสว่างของจอภาพให้เหมาะสม
3. วางมือข้อมือศอกสายตาและอิริยาบถในท่าสบาย
4. พักสายตาเป็นระยะเพื่อลดการระคายเคือง
สาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์

1. ความร้อน
เป็นสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดอาการที่เรียกว่าแฮงค์คือคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองการสั่งงานชั่วคราว

2. ฝุ่นละออง
เมื่อมีฝุ่นละอองเกาะติดแผงวงจรต่างๆจะทำให้เกิดความเสียหายเช่นไปอุดตันเครื่องขับแผ่นซีดีทำให้อาจไม่ทำงาน

3.สนามแม่เหล็ก
แม่เหล็กสามารถทำลายข้อมูลในแผ่นดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ได้และอาจทำให้จอภาพเกิดสีผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์
เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งสามารถทำลายโปรแกรมที่ควบคุมระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้

5. น้ำและสนิม
พบบ่อยบนแผงวงจรต่างๆเกิดจากการรั่วซึมของแบตเตอรี่อาจทำให้ต้องซื้อแผงวงจรใหม่ได้