รู้จักโปรแกรม Paint

0
534

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมที่ใช้ในวาดรูป วาดภาพหรือนำภาพที่มีอยู่แล้วมาตกแต่งให้สวยงาม

การเปิดใช้งานโปรแกรม Paint

1. คลิกปุ่ม windows
2. เลือก All Apps จะปรากฏโปรแกรมทั้งหมด
3. เลือกโปรแกรม Paint
4. โปรแกรมที่เลือกจะเปิดขึ้นมา
5. ให้สังเกตที่แถบงาน (Taskbar) จะปรากฏปุ่มแสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานด้วย

ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint

1. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) แสดงชื่อโปรแกรม
2. แถบเครื่องมือ (Menu Bar) แสดงเมนูคำสั่งของโปรแกรม
3. ริบบอน (Ribbon) เป็นแถบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
4. ปุ่มควบคุม ป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา
5. พื้นที่การทำงาน
6. ปุ่ม ย่อ/ขยายพื้นที่การทำงาน

การตัดภาพด้วยโปรแกรม Paint

1.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ
2.คลิกเลือก select ที่กล่องเครื่องมือ Image จากนั้นเลือก Free-Form-Selection
3.คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วเลือกวาดบนภาพตามตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยเมาส์
4.เลือกเครื่องมือ Crop คลิก 1 ครั้ง เพื่อตัดเหลือเฉพาะตำแหน่งที่เลือกไว้
5.จากนั้นตกแต่งตามต้องการ แล้วกด save File

การตกแต่งภาพเบื้องต้น

1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
2.เลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้ในการตกแต่งรูปภาพ เช่น เครื่องมือ Text ที่ใช้สำหรับการเขียนข้อความลงบนผลงาน
3.กด save File เพื่อจัดเก็บไฟล์งาน

การปรับแต่งข้อความด้วยการใช้โปรแกรม Paint

1.เลือกเครื่องมือ Text ที่อยู่ภายในกล่อง Tools
2.คลิกลงบนพื้นที่แก้ไขงาน 1 ครั้ง ตามตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ
3.พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป จากนั้นตกแต่งข้อความให้สวยงาม
4.กด Ctrl+s เพื่อบันทึกไฟล์งาน

การบันทึกไฟล์งาน

1. คลิกที่ File เลือก Save As
2. เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ กำหนดชื่อไฟล์ คลิก Save
          ในการกำหนดชื่อไฟล์ ต้องไม่มีสัญลักษณ์ในชื่อไฟล์ เช่น / : ยกเว้นจุด (.) หากมีจะไม่สามารถบันทึกงานได้         
          สังเกตที่แถบหัวเรื่อง ถ้าปรากฏชื่อไฟล์ที่เรากำหนดแสดงว่าบันทึกแล้ว

การเปิดไฟล์งานที่บันทึก

1. คลิกที่ File เลือก Open
2. คลิกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ เลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิก Open ได้งานเดิมที่บันทึกไว้ เพื่อแก้ไขหรือวาดรูปเพิ่มเติม


อ้างอิง
https://sites.google.com/a/pongsanook.ac.th/websit-sxn-porkaerm-wad-rup/home